Haber /Duyuru

 

“KARŞILAŞMALAR”

 

Edebiyat henüz anlama kavuşmamış, anlamlandırılmamış duyguları, düşünceleri dilde üreterek bir biçime dönüştüren, anlamlı hale getiren bir söz sanatıdır. Yaşanan sıradan gerçekler, olaylar, durumlar dilsel biçimlendirmeyle, edebiyatın kurmaca dünyasında yeni bir gerçeklik boyutuna yükselir. Edebiyat hem yazarın öznel kavrayışının bir ürünü olan, hem de insani kavrayışın imkânını gösteren, insan kavrayışını genişleten yaratıcı bir sanattır.

Gerçek hayatta insanın hakikat arayışı aslidir ve bu arayışa estetik ve etik değerler eşlik eder. Edebiyat da bir hakikat arayışı; estetik ve etik değerlerin birlikte örüldüğü bir dil ortamıdır.  Bizler edebi yapıtlarda bir hakikat arayışıyla, estetik duygularla, etik değerlerle karşılaşırız. Bu karşılaşmalar, deneyimlemeler bize iyi gelir, bizim yaşama arzumuzu, gücümüzü çoğaltır; bizi yenileştirir, bizi arındırır. 

Okumak, sadece inzivaya çekilip kitapla baş başa kalmak demek değildir. Edebi yapıtların kurmaca dünyasında hikâyelerle, karakterlerle biçimlendirilen hakikat arayışı, estetik ve ahlaki duygular konuşulabilmeli; okurların okuma deneyimleri paylaşılabilmeli, edebiyatın ufku okurun ufkuna doğru genişleyebilmelidir. Mersin Edebiyat Festivali bu yönüyle bir okuma festivali, yazarla, kitapla, farklı okuma deneyimleriyle karşılaşma, edebiyatın olumlayıcı niteliğini yaşantılama festivali olmayı amaçlamaktadır.

Bu anlayışla, bu yıl ilki düzenlenen Mersin Edebiyat Festivali’nin başlığını “karşılaşmalar” olarak belirledik.  Edebiyat sanatının okurun yaşama arzusunu beslediği gerçeğinden hareketle, edebiyatın hayatı olumlayan yönünü öne çıkarmayı istedik. Zaman ayırarak festivale katılan ve konuğumuz olan Mersin’in yazar dostlarının okurlarıyla doğrudan temas kurmalarını, yapıtlarındaki dünyayı paylaşmalarını arzu ettik. Aşağıdaki ve benzer başka sorularla okurların da yazarlarımızla ve yapıtlarıyla hakikatli bir karşılaşma deneyimlemelerini amaçladık.  

*Yazarlar gerçek hayatta nelerle, hangi durumlarla karşılaştılar, neleri deneyimlediler, onlara neler iyi ya da kötü geldi de bu yapıtlar oluştu? Yapıtlardaki hikâyeleri, karakterleri hangi etkilenimlerle, hangi düşlerle, hangi düşüncelerle yarattılar? Yazarlar yapıtlarında hangi estetik ve ahlaki duyguları daha önemsediler?

*Yapıtların içeriğinde kim kiminle ya da neyle karşılaşmakta, kim kime iyi ya da kötü gelmekte, hangi etkilenimler, duygulanımlar, duygular yapıttaki hakikat arayışını beslemekte, yenileşmeyi gerçekleştirmektedir?

*Biz okurlar yapıtlarda nelerle, kimlerle karşılaşırız, ne türden estetik, ahlaki duyguları, etkilenimleri yaşarız? Yazarlarımızın yapıtları bize ne türden yenileşmeler vadetmektedir?

 

Mersin Edebiyat Festivali’nin hakiki bir edebi karşılaşmaya vesile olmasını, tüm katılımcılara, Mersin’e iyi gelmesini, esin ve haz vermesini, duygu ve düşüncelerimizi, dilimizi, sözümüzü yenileştirmesini diliyoruz.

 

MEDEKA Edebiyat Kurulu adına

Prof.Dr. Cemal SAKALLI

Mersin Edebiyat Festivali Koordinatörü