Haber /Duyuru

‘MERSİN’ EDEBİYAT FESTİVALİ: “KARŞILAŞMALAR”

KAMUOYU DUYURUSU

Binlerce yıl önce Sümerler Akdeniz bölgesini “deniz kenarındaki güneş bahçesi” diye tanımlamışlar. Geçmişten günümüze kadim dünya uygarlıklarını ağırlamış olan Mersin, Akdeniz’in kıyısında bir narenciye bahçesidir de.  1830 yılında küçük bir balıkçı köyüyken zamanla bir liman, ticaret, tarım, sanayi ve üniversite kentine dönüşen Mersin; bugün farklı coğrafyalardan, kültürlerden gelen insanların ortak bir yaşam kurduğu bin bir renkten kültürler ve uygarlıklar bahçesidir. Mersin hem Akdeniz ve Anadolu uygarlıklarından beslenen, hem onlara önemli katkılar yapan, çağdaş ve uygar bir barış kentidir; barışın kentidir.

Mersin aynı zamanda şairlerin, yazarların, ressamların yaşadığı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime, sanata, kültüre ciddi katkılar sunan bir kenttir. Mersin sanatın ve sanatçının kentidir. Kentimizde yaşayan şairlerin, yazarların, ressamların güzeli ve iyiyi yaratarak Mersin’e ilham verdiklerine,  bakışımızı yenileştirdiklerine, yaşama sevincimizi beslediklerine, kent hayatını daha yaşanabilir kıldıklarına en iyi tanık, Mersin ve Mersinlilerdir.  Mersinli şair Zeynel Çok “İkizim” adlı şiirini şöyle bitirir: “Ben ikiz kardeş istedim annemden, O bana Mersin doğurur”. Mersin hem sanatın ve sanatçının, hem Mersinlilerin ikiz kardeşidir. Mersin bizim ikizimizdir.

Kentler binalarla, yollarla, meydanlarla, parklarla, yani; mimariyle, sanatla, ama ille de insanla, her yaştan insanla kurulur. Kentler de insanlar da gündelik hızdan, telaştan yorulur; bir teneffüs yapma, yenileşme ihtiyacı duyar. İnsanın duyguları, zihni kendine zaman ayırdığında; zamanı kendince anlamlı geçirdiğinde; alışılmadık, yeni, esin verici bir olaya tanık olduğunda; şaşırtıcı karşılaşmalar yaşadığında yenileşir. Kent de insan da sanatla nefes alır, yenileşir. Çünkü sanat şaşırtıcıdır, yenileştiricidir.

Festivaller kentler ve kent sakinleri için bir nefes alma vakti, bir karşılaşma ve yenileşme mekânıdır. Bu düşüncelerden hareketle Mersin Büyükşehir Belediyesi MEDEKA Edebiyat Kurulu, Mersin’de her yıl bir Edebiyat Festivali düzenlenmesi konusunda hemfikir olmuştur. Bu etkinlik için Mersin tarihsel, toplumsal, kültürel altyapıya, sanatsal, bilimsel birikime sahiptir. Bu birikim aynı zamanda Çukurova’dan da gelir. Çünkü Çukurova sadece bereketli topraklar, serin yaylalar, sarı sıcak, akça deniz değildir; aynı zamanda efsaneler, destanlar, mitolojiler, masallar, halk hikâyeleri, anlatılar, kısaca; zengin bir ses ve söz ovasıdır.

Mersin Edebiyat Festivali insanın asli yaşam değerinin düşünceler, duygular, yüz yüze kurulan ilişkiler, karşılıklı anlatılan hikâyeler, sevinç uyandıran karşılaşmalar olduğunun bilinciyle düzenlenen bir edebiyat şenliği; bir yazar, bir okur, bir okuma şenliği;  yeni hikâyelerin kurulduğu bir yenileşme şenliği olacaktır. Mersin Edebiyat Festivali; Mersin’in estetik kültürünü çeşitlendirecek, kentimize farklı bir sanat deneyimi yaşatacak, edebiyatı gündelik hayatımıza dâhil edecek, yazı ve okuma kültürümüzü besleyecek, Mersin’in Türkiye’deki entelektüel ve sanat çevreleriyle bağını daha da güçlendirecek bir kültür ve sanat şenliği olarak düşünülmüş ve öyle planlanmıştır.

Bu düşüncelerle tüm Mersinlileri ve komşumuz Adana’yı kısa bir mola vermeye, edebiyat etkinliklerimize katılmaya, konuğumuz olan yazarlarla ve yazarların yapıtlarında anlama kavuşmuş düşüncelerle, duygularla karşılaşmaya, edebiyatla yenileşmeye davet ediyoruz.   

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

 

MEDEKA Edebiyat Kurulu adına
              Prof.Dr. Cemal SAKALLI
              Mersin Edebiyat Festivali Koordinatörü