Haber /Duyuru

‘MERSİN’ EDEBİYAT FESTİVALİ: “KARŞILAŞMALAR”

KAMUOYU DUYURUSU

Binlerce yıl önce Sümerler Akdeniz bölgesini “deniz kenarındaki güneş bahçesi” diye tanımlamışlar. Geçmişten günümüze kadim dünya uygarlıklarını ağırlamış olan Mersin, Akdeniz’in kıyısındabir narenciye bahçesidir de.  1830 yılında küçük bir balıkçı köyüyken zamanla bir liman, ticaret, tarım, sanayi ve üniversite kentine dönüşen Mersin; bugün farklı coğrafyalardan, kültürlerden gelen insanların ortak bir yaşam kurduğu bin bir renkten kültürlerve uygarlıklar bahçesidir. Mersin hem Akdeniz ve Anadolu uygarlıklarından beslenen, hem onlaraönemlikatkılar yapan, çağdaş ve uygar bir barış kentidir; barışın kentidir.

Mersin aynı zamanda şairlerin, yazarların, ressamların yaşadığı, ulusal ve uluslararası düzeydebilime, sanata, kültüre ciddi katkılar sunan bir kenttir.Mersin sanatın ve sanatçının kentidir. Kentimizde yaşayan şairlerin, yazarların, ressamların güzeli ve iyiyi yaratarak Mersin’e ilham verdiklerine,  bakışımızı yenileştirdiklerine, yaşama sevincimizibeslediklerine, kent hayatını daha yaşanabilir kıldıklarınaen iyi tanık, Mersin ve Mersinlilerdir. Mersinli şair Zeynel Çok “İkizim” adlı şiirini şöyle bitirir: “Ben ikiz kardeş istedim annemden, O bana Mersin doğurur”. Mersin hem sanatın ve sanatçının, hem Mersinlilerin ikiz kardeşidir. Mersin bizim ikizimizdir.

Kentler binalarla, yollarla, meydanlarla, parklarla, yani; mimariyle, sanatla, ama ille de insanla, her yaştan insanla kurulur.Kentler de insanlar dagündelik hızdan, telaştan yorulur;bir teneffüs yapma, yenileşmeihtiyacı duyar. İnsanın duyguları, zihni kendine zaman ayırdığında; zamanı kendince anlamlı geçirdiğinde; alışılmadık, yeni, esin verici bir olaya tanık olduğunda; şaşırtıcı karşılaşmalar yaşadığında yenileşir.Kent de insan da sanatla nefes alır, yenileşir.Çünkü sanat şaşırtıcıdır, yenileştiricidir.

Festivaller kentler ve kent sakinleri için bir nefes alma vakti,birkarşılaşma ve yenileşme mekânıdır.Bu düşüncelerden hareketle Mersin Büyükşehir Belediyesi MEDEKA Edebiyat Kurulu, Mersin’de her yıl bir Edebiyat Festivali düzenlenmesi konusunda hemfikir olmuştur. Bu etkinlik için Mersin tarihsel, toplumsal, kültürel altyapıya, sanatsal, bilimsel birikime sahiptir. Bu birikim aynı zamanda Çukurova’dan da gelir. Çünkü Çukurova sadece bereketli topraklar, serin yaylalar, sarı sıcak, akça denizdeğildir; aynı zamanda efsaneler, destanlar, mitolojiler, masallar, halk hikâyeleri, anlatılar, kısaca; zengin bir ses ve sözovasıdır.

Mersin Edebiyat Festivali insanın asli yaşam değerinin düşünceler, duygular, yüz yüze kurulan ilişkiler, karşılıklı anlatılan hikâyeler, sevinç uyandıran karşılaşmalar olduğunun bilinciyle düzenlenen bir edebiyat şenliği; bir yazar, bir okur, bir okuma şenliği; yeni hikâyelerinkurulduğu bir yenileşme şenliği olacaktır. Mersin Edebiyat Festivali; Mersin’in estetik kültürünüçeşitlendirecek, kentimizefarklı bir sanat deneyimi yaşatacak, edebiyatı gündelik hayatımıza dâhil edecek, yazı ve okuma kültürümüzübesleyecek, Mersin’in Türkiye’deki entelektüel ve sanat çevreleriyle bağını daha da güçlendirecek bir kültür ve sanat şenliğiolarak düşünülmüş ve öyle planlanmıştır.

Bu düşüncelerle tüm Mersinlilerive komşumuz Adana’yı kısa bir mola vermeye, edebiyat etkinliklerimize katılmaya, konuğumuz olan yazarlarla ve yazarlarınyapıtlarında anlama kavuşmuşdüşüncelerle, duygularlakarşılaşmaya,edebiyatla yenileşmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Medeka Edebiyat Kurulu adına

Prof.Dr. Cemal SAKALLI

Mersin Edebiyat Festivali Koordinatörü